Sivun näyttöjä yhteensä

keskiviikko 5. kesäkuuta 2024

Älä tee sitä itse tänään, minkä voit ylihuomenna teettää muilla

Kunnat järjestävät asukkailleen palveluita, joista suurin osa on määritelty kuntien tehtäviksi. Kunnalle voidaankin antaa tehtäviä vain säätämällä siitä laissa. Lainsäädäntöön sisältyy lisäksi paljon velvoitteita, miten nämä tehtävät tulee hoitaa. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat itse ottaa itselleen muita itsehallinnollisia tehtäviä. Nämä liittyvät yleensä talouteen, työllisyyteen, elinkeinotoiminnan edistämiseen ja asumiseen.

Kuntien merkittävimpiä tehtäväkokonaisuuksia ovat: sosiaali- ja terveystoimi, koulutus ja varhaiskasvatus, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut, maankäyttö ja kaavoitus, vesi- ja jätehuolto, katujen rakentaminen ja ylläpito, rakennusvalvonta, liikenne ja joukkoliikenne, ympäristöpalvelut, turvallisuus ja varautuminen, elinkeinopolitiikka, kotouttaminen, työllisyyspalvelut, vaalien järjestäminen ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksien edistäminen. 

Kotikuntani käsitteli seuraavan valtuustoaloitteen 10 vuotta sitten: "Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen jatkuvasti kasvavien kustannusten hallintaan saamiseksi, asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi sekä toiminnan tehostamiseksi esitämme seuraavaa:

Tuusula ulkoistaa yhden sosiaali- ja terveystoimen terveyspalveluiden osa-alueen määräajaksi tarjouskilpailun perusteella. Arviointityössä otetaan huomioon muissa kunnissa käytössä olevat hyvät käytännöt. Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää osa-alueen. Tarjous pyydetään alan johtavilta toimijoilta. Tarjouskilpailu järjestetään mahdollisimman nopeasti. Saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkosta."

Yritin etsiä mitä aloitteelle on tapahtunut 10 vuoden aikana ja mitä sille kuuluu nyt. En löytänyt tyydyttävää vastausta enkä edes raporttia. En siis tiedä mikä aloitteen johdosta muuttui tai muuttuiko mitään.

Maailma on täynnä mielenkiintoisia asioita tai niistä voi tehdä sellaisia, jos intoa riittää. Niiden pohtiminen vaikkapa itsekseen lienee lisäksi vähintään yhtä hyvää aivovoimistelua kuin sudokun 9 eri numeron pyörittäminen yhä uudelleen uuteen järjestykseen.

Oikeastaan minkä tahansa kunnan säännöllisen ja varsinkin lakisääteisen toiminnan teettäminen muilla, pitäisi olla tehotonta rahojen tuhlausta. Miksi tehtävään palkatut kunnan työntekijät tekisivät työnsä kunnassa huonommin kuin samat tehtävät yksityisen palkkalistoilla? Asiansa osaavan, ammatistaan ylpeän tekijän jäljen pitäisi olla sama palkanmaksajasta riippumatta, joten tyytymättömyys ja tehottomuus johtunee jostain muusta. Jotain on kuitenkin oleellisesti vialla, jos aloitteen vuoksi nähdään perustelluksi ulkoistaa lakisääteisiä palveluja. 

Yksityisen ja kunnallisen palvelun tuottamisen yksi oleellinen ero on, että yrittäjä toimii omilla rahoilla sekä päättää niiden käytöstä. Lisäksi yrityksen täytyy tuottaa voittoa ja jakaa osinkoja sijoittajille sekä omistajille. Kunnissa kukaan ei päätä omista, vaan veronmaksajien rahoista eikä voittoakaan tarvitse syntyä kenellekään. Olisiko se yksi tehottomuuden syistä?

Ei kommentteja: