Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 22. toukokuuta 2015

Suomalaisiksi itsensä kokevat kokoontuivat Helsinkiin

päivis: Ulkosuomalaisparlamentti kokoontui Helsinkiin 8. istuntoonsa. Ensimmäistä kertaa vastaava istunto pidettiin 18 vuotta sitten. Nyt paikalla oli myös koko Ulkosuomalaisparlamentin isäksi tituleerattu entinen kansanedustaja ja Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund.

Ulkosuomalaisparlamenttiin voivat lähettää edustajia maailmalla toimivien Suomi-Seura ry:n jäsenjärjestöt. Pattaya Suomi-Seura edustaa sen kokoluokan järjestöä, joka voi nimetä istuntoon yhden edustajan ja tarkkailijan. Jorma Soini edusti ja Päivi Strandén tarkkaili.

Maailmalla arvioidaan olevan 1,6 miljoonaa ulkosuomalaista. Väljästi ajateltuna heitä ovat Suomen kansalaiset ja suomalaisiksi itsensä mieltävät. Heidän edustajiaan Ulkosuomalaisparlamenttiin saapui kahdeksalta eri maailman kolkalta. Suurin osa tietysti tuli Ruotsista ja muualta Euroopasta. Pattaya Suomi-Seura kuului Australia-Aasia ryhmään, jossa puhetta johtaa Risto Söder ja hänen varamiehenään toimii Mikko Pekkanen.

Ulkosuomalaisparlamentilla ei vielä ole virallista asemaa, mutta parhaillaan tehdään työtä sen eteen, että USP kirjattaisiin Suomen lakiin. Silloin se pääsisi myös valtionavun piiriin. Se muun muassa helpottaisi Suomi-Seura ry:tä, joka nyt joutuu kustantamaan parlamentin toiminnasta aiheutuvat kulut.
Ulkosuomalaisparlamentin istunto järjestettiin Helsingin yliopiston
upeassa päärakennuksen juhlasalissa.
Epävirallisuus ei kuitenkaan estä Ulkosuomalaisparlamenttia tekemästä erilaisia ehdotuksia, joiden toivotaan monin eri tavoin helpottavan ulkomailla elävien suomalaisten oloa ja eloa. Tämän kertaisen Ulkosuomalaisparlamentin valiokunnissa käsiteltiin tänään kaikkiaan 41 eri aloitetta. Tällä kertaa Pattaya Suomi-Seura ei jättänyt yhtään aloitetta.

Erityisesti parlamentin istunnossa nostettiin esiin aloite, joka koskee äänestämistä. Ulkomailla äänestysprosentit jäävät heikoiksi, koska äänestämään päästäkseen pitää usein matkustaa jopa satoja kilometrejä. Esityksen mukaan äänestäminen voitaisiin jatkossa hoitaa kirjeitse. Jostain syystä internetäänestämistä ei siis koettu vielä ajankohtaiseksi, vaikka varsinkin eksoottisimmissa maissa kirjeäänestys saattaisi kaatua hitaaseen postin kulkuun.

Myös uuden passin hankinta on ulkomailla hankalaa ja kallista. Osa hoitaakin passiasiansa kotimaassa käydessään, mutta kaikille se ei ole mahdollista. Toiveena on, että 10 vuoden passit otettaisiin uudelleen käyttöön, vaikka passin valmistajat eivät takaa sivujen kestoa kuin viideksi vuodeksi. Joissain maissa passien voimassaoloaika on edelleen 10 vuotta.

Aivan erikseen Ulkosuomalaisparlamentissa mainittiin Pattayan ongelmat konsulipalvelujen suhteen. Niiden ei kuitenkaan enää uskota heikentyvän. Pattayalle ollaan muun muassa nimittämässä kunniakonsulia. Ainakin osa maailmalla toimivista kunniakonsuleista tuottaa myös palveluja.

Seuraavan kerran Ulkosuomalaisparlamentti kokoontuu vuonna 2017, jolloin vietetään myös itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlia.
Ulkosuomalaisparlamentin iltaohjelmaan kuului Helsingin kaupungin
vastaanotto kaupungintalolla.

 

Ei kommentteja: