Sivun näyttöjä yhteensä

perjantai 12. marraskuuta 2021

Jokilaakson luonnonsuojelualue

Hankkeemme Tuusulan Myllykylään, Elämän tähden ry:n omistaman, Jokilaakson tilalle muodostettavasta luonnonsuojelualueesta etenee.

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt kunnalta lausuntoa kaavailluista rauhoitusmääräyksistä ja luonnonsuojelualueen perustamista kiinteistölle Jokilaakso 858-411-5-177. Tuusulan kaavoitusosasto on vastaavasti pyytänyt asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ennen oman lausunnon antamista Uudenmaan ELY-keskukselle. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 9.11.2021, §109 (TUUDno-2021-2105) antanut seuraavan lausunnon:

"Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että luonnonsuojelualueen perustamiselle on hyvät edellytykset. Kiinteistölle kaivetuille altaille on kehittynyt monipuolinen kosteikkoympäristö, jossa esiintyy viitasammakoita ja vesilintuja. Altailla on merkitystä myös vesiensuojelun kannalta: ne tasaavat virtaamaa vähentäen tulvahaittoja sekä pidättävät ravinteita. Suojelu turvaa alueelle syntyneen kosteikkoluonnon säilymisen ja kehittymisen.

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa neuvotteluissa esille tulleesta pienestä muutoksesta suojelualueen kaakkoiskulman rajaukseen niin, että purouoma ei kuuluisi suojeltavaan alueeseen. Lisäksi suosittelemme vielä lisäämään rauhoitusmääräyksiin olemassa olevan hiihtoladun kunnossapidon sallimisen."

Tuusula yhtyy Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan antamaan lausuntoon ja sen lisäksi toteaa että: "Tuusulan kunta kannattaa lähtökohtaisesti uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Focus-alueen vedet kulkevat kiinteistön kautta Huhtarinpuroa pitkin Tuusulanjokeen.

Luonnonsuojelualueen perustamisessa tulee ottaa huomioon, että Focus-alueen toteuttaminen voi aiheuttaa muutoksia veden virtaamaan. Tuusulan kunta esittää suojelualueen kaakkoiskulman rajaukseen muutosta niin, että puron uoma ei kuuluisi suojeltavaan alueeseen."

2 kommenttia:

Leena Joensuu kirjoitti...

Hieno hanke. Arvostukseni.

For life kirjoitti...

Kiitos....