Sivun näyttöjä yhteensä

tiistai 22. elokuuta 2017

Elämän tähden, Tavoitesuunnitelma 2017

Tavoitesuunnitelma 2017 

Merikonttikodit

Työtä merikonteista rakennettavien asuntojen tunnetuksi tekemisen eteen jatketaan. Tavoitteena on rakentaa/rakennuttaa Sinkkukoti, joka valmistuisi viimeistään Tuusulan Asuntomessuille vuonna 2020. Aihetta pidetään säännöllisesti esillä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter ja Instagram). Päivi Strandén jatkaa Merikonttiaiheisten artikkelien kirjoittamista Uusi toivo -lehteen. Muutenkin yhdistys jatkaa tarpeen mukaan konsultointia merikonttien rakentamisesta kiinnostuneille.
Tuusulan Jokilaaksoon sijoitetun Merikonttikodin käytäntöjen ja toimivuuden testaaminen sekä dokumentointi jatkuu. Merikonttikodin viideksi vuodeksi myönnetty rakennuslupa päättyy heinäkuussa. Rakennukselle haetaan jatkolupaa viideksi vuodeksi.
Jokilaaksoon hankittujen varastomerikonttien käyttöä kirpputorin sijoituspaikkana sekä eri tekniikoiden testaamista niissä jatketaan.

Ympäristötyö

Tuusulan Jokilaakso on edelleen ”koetila”, jonka keskuksena toimii Merikonttikoti. Neuvotteluja yhdeksi osaksi Eläinten pelastusrinkiä jatketaan. Tarkoitus on, että Jokilaakso toimisi ”sopeutumisvalmennuspaikkana luonnosta huostaan otetulle eläimille niiden kuntoutuessa takaisin luontoon.
Tilan alueelle sijoitetaan lisää linnunpönttöjä.
Koivun mahlan juoksutuskokeilua jatketaan. Mikäli kerääminen onnistuu, mahlaa voidaan lahjoittaa ulkopuolisillekin.
Jatkossakin Jokilaakson tilan kautta voi kulkea hiihtolatu, jonka kunnostamisesta vastaa Myllykylän Mylly -niminen yhdistys. Tilan alueelle avataan uusia polkuja ja entisiä kunnostetaan.
Salon Meri-Teijossa sijaitsevien merialueosuuksien, H2O1 ja H2O2, virkistys- ja vapaa-ajan toiminnan tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään enemmän, kun vuonna 2014 hankitun, matkailuajoneuvon pysäköinnin mahdollistavan tilan rinnalta hankittiin toinen samankokoinen alue.
Rapulatilan käytön monipuolistamista kartoitetaan

Vapaaehtoistyö Thaimaassa

Vapaaehtoistyö Thaimaassa keskittyy pääasiassa suoraan ja välilliseen kodittomien koirien auttamiseen. Jorma Soini ja Päivi Strandén ovat luoneet toimivat verkostot paikallisten eläinsuojelua harjoittavien henkilöiden ja yhteisöjen kanssa. Henkilökohtaisten avustusten avulla on muun muassa pystytty tukemaan koirien sterilisaation eteen tehtävää työtä.

Blogi ja Facebook


Kotisivuina käytetään yhdistyksen Face- ja blogisivuja. Päivittäistä Elämän tähden ry:n kirjoittelua (http://elamantahden.blogspot.fi/) ja (https://www.facebook.com/groups/1934123223491712/?ref=group_header) jatketaan. Päivittäisestä kirjoittamisesta vastaavat edelleen Jorma Soini ja Päivi Strandén. Kirjoitusten aihepiiri liittyy yhdistyksen toimintaan, mutta myös laajemmin erilaisiin elämän osa-alueisiin sekä ihmisten, eläinten ja kasvien hyvinvointiin liittyviin ilmiöihin. Kirjoitusten aihepiiriä pyritään painottamaan enemmän koskemaan yhdistyksen kotikuntaa, Tuusulaa. Yhdistyksellä on myös omat Facebook-sivut.

Lähimmät haasteet

Duokodin nykyinen viiden vuoden tilapäinen rakennuslupa umpeutuu elokuussa. Tarkoitus on hakea uutta tilapäistä lupaa, jotta Merikonttikodin testausta voidaan jatkaa.
Myös Sinkkukodin suunnittelua jatketaan samalla kun mahdolliselle rakentamiselle etsitään edelleen taloudellisesti toteuttamiskelpoista rakentajaa. Suomen Asuntomessujen ja Tuusulan kunnan kanssa jatketaan neuvotteluja Sinkkukodin esittelemiseksi Tuusulan asuntomessuilla vuonna 2020. Jos rakentaja ja rahoitus löytyvät, on rakentaminen tarkoitus aloittaa ensi talvena tai viimeistään 2018 keväällä.
Nykyisten sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Sääntöjä tullaan uudistamaan ja rinnalle otetaan myös kasvit. Samassa yhteydessä katsotaan onko sääntöjä tarvetta uudistaa muiltakin osin.

Ei kommentteja: