Sivun näyttöjä yhteensä

torstai 26. tammikuuta 2012

Vapaaehtois ja Pro bono -työ

jormas: Pro bono tarkoittaa yleisen hyvän eteen vastikkeettomasti tehtyä, lähinnä asiantuntijatyötä, mutta nykyisin muutakin ilman korvausta annettua työtä tai palvelua, jota tarjotaan lähinnä niille, joilla ei muutoin olisi resursseja hankkia kyseistä palvelua.
Tämän on tuttua myös työelämästä ja kyseinen Pro bono lieneekin saanut alkunsa Yhdysvalloista, jossa asianajajat alkoivat ottamaan myös sellaisia asiakkaita, joilla ei ollut varaa maksaa palveluista.
Lähes jokainen voi kantaa yhteiskuntavastuuta
Vapaaehtoistyö onkin myös niin sanotusti uraputkessa oleville yhä useammin tärkeä osa työn sisältöä ja merkitystä. Työ ja ura eivät enää tänä päivänä olekaan elämän tärkeimpiä asioita kaikkien mielestä. Ne ovat toki mukana arvolistoilla edelleen, mutta eivät välttämättä yllä edes top kolmen joukkoon.Arvomaailman muutokset saavat yhä useamman tarkastelemaan toimintaansa entistä laajemmasta yhteiskuntavastuun näkövinkkelistä.
Asianajotoimisto Borenius & Kemppisellä sanotaan heidän Yhteiskuntavastuuohjelmassaan, että ”sosiaalista omaatuntoa ei pidä hankkia rahalla”. Yrityksen toimitusjohtaja Jyrki Tähtinen sanoo myös, että sisäisessä kehitystilaisuudessamme huomasimme, että meillä oli henkilöstön kesken vahva yksimielisyys siitä, että esimerkiksi sosiaalista omaatuntoa ei pidä ostaa shekkiviholla. Samalla todettiin, ettei joulukorttirahojen lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen täytä sitä henkistä ja moraalista tarvetta, mikä ihmisillä nykyisin työelämässä on. Hän jatkaa: "Myös asianajotoimistojen asiakkaat ovat alkaneet vähitellen kiinnittää entistä enemmän huomiota yritysten vastuullisuuskäytäntöihin."
Alan eurooppalaisessa asiakaskyselyssä 10 % vastaajista kertoi kysyvänsä tarjouspyyntöjen yhteydessä myös yrityksen yhteiskuntavastuutoiminnasta. Trendi on tässä suhteessa Tähtisen mukaan aikaisempaan verrattuna selvästi nouseva.
Tähtinen jatkaa: "Kun itse aloittelin asianajajauraani parikymmentä vuotta sitten, pidettiin itsestään selvänä, että jokainen asianajaja tähtää yrityksensä osakkaaksi, ja on myös valmis tekemään tämän eteen paljon töitä. Työpäivät venyvät silloin väistämättä pitkiksi ja elämä on työkeskeistä.

Enää näin ei välttämättä ole.  Oikein hätkähdin kun asia tuli ensimmäistä kertaa esiin työhaastattelussa joitakin vuosia sitten. Tänä päivänä työnhakijat kertovat olevansa kyllä erittäin kiinnostuneita urasta ja haluavat tehdä paljon töitä sen eteen, mutta sanovat samalla suoraan, että myös vapaa-aika, perhe, harrastukset tai jokin muu kuin työ voi olla heille vähintään yhtä tärkeä osa elämää. Siihen halutaan panostaa, eikä jatkuva töiden teko iltamyöhään siten ole mahdollista. Monet sanovat suoraan myös, ettei ansiotyö ole heidän keskeinen tavoitteensa elämässä.
Henkilöstön ja vapaaehtoistyön osalta vastuullisuuteen voidaan kannustaa ja tukemalla työntekijöiden työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista joustavilla työaikaratkaisuilla, sairaan lapsen hoitopalveluilla sekä etätyön mahdollistavilla laitehankinnoilla. Ja kuten sanottua, ottamalla niin sanottu vapaaehtoistyö ja sen tukeminen osaksi yhteiskuntavastuuta. Itse esimerkiksi olin kohta vuoden ajan antanut merkittävästi aikaa toimimalla Sininauha Oy:n toimitusjohtajana ilman palkkaa tai muuta korvausta. Syntyneitä kulujakin olen maksanut niin sanotusti omasta pussista.

SOSIAALINEN SPONSOROINTI

Elämän tähden ry:n kotisivuilla mainostaminen on osa sosiaalista sponsorointia ja antaa yrityksille, mutta myös yksittäisille ihmisille mahdollisuuden kantaa yhteiskuntavastuuta silloinkin, kun varsinaiseen, konkreettiseen tekemiseen ei ole jostain syystä mahdollisuuksia. Suosittelen tutustumaan yrityksiin, jotka mainostavat Elämän tähden ry:n kotisivuilla, sillä ne kaikki ovat oivia esimerkkiä hyvien tuotteiden ja palveluiden lisäksi myös yhteiskuntavastuusta.

Ei kommentteja: