Sivun näyttöjä yhteensä

lauantai 15. syyskuuta 2012

Merikonttikodit

jormas: Tällä kertaa kuvaan nimien osalta sensuroidun työmuistion muodossa kuinka Merikonttikoti-projektimme etenee. Paljon on siis muistiossa X-kirjaimia, mutta koska en ole kaikilta kysynyt kuinka suhtautua mahdolliseen julkisuuteen, jätin kaikki nimet pois. Toki niitä voi tarpeen niin vaatiessa kysellä minulta.

"Merikonttikodit on tarkoitus esitellä valmiina julkisuudessa ensi kesänä Hyvinkään Asuntomessuilla. Paikka messuilta on alustavasti varattu ja neuvotteluita sen osalta käydään koko ajan. Seuraavaan neuvotteluun 26.9.2012 meiltä osallistuvat XXXX.
Olisiko tämä mukava väri Merikonttikodille?

Keittiökalusteet: XXXX kanssa on sovittu, että keittiökalusteiden ensisijainen materiaali on vaneri tai vastaava, jotta saadaan lisää kestävyyttä. Arkkitehti toimittaa tarvittavan materiaalin, kuvat ynnä muut  XXXX:lle, jotka pyytävät tarjouksen XXXX:lta. Tarjouksen saamisen jälkeen ratkaistaan mitä tehdään; pyydetäänkö muita tarjouksia ja niin edelleen.
                      
Ikkunat: XXXX kanssa on sovittu, että hän pyytää tarjouksen ikkunoista XXXX:ltä. XXXX:llä on mahdollinen vaihtoehto ikkunantoimittajalle, jonka yhteystiedot hän toimittaa XXXX:lle tai kysyy niitä XXXX:ltä. Tarjousten saamisen jälkeen ratkaistaan jatkotoimenpiteet. 

Sähkötyöt ja -suunnitelmat: XXXX:n kanssa on sovittu että sähkötyöt ja epäviralliset -suunnitelmat tekee XXXX. Virallisten kuvien/suunnitelmien osalta tehdään ratkaisu myöhemmin.
XXXX toimittaa aiemmin tehdyt sähkösuunnitelmat XXXX:lle, joka ratkaisee missä määrin niitä voidaan hyödyntää. XXXX toimittaa lvi-puolen tarpeen, laitetiedot  ynnä muut XXXXlle. Sähköjä ei tehdä niin sanotusti pintatyönä. 

Lvi-työt ja epäviralliset suunnitelmat : XXXX . Virallisten suunnitelmien osalta ratkaisun tekee XXXX. 

Alusta: XXXX pyytää tarjoukset aluspalkeista, joiden päälle rakennukset sijoitetaan.

Konttien yhteen liittäminen: XXXX:n kanssa on sovittu, että he toimittavat tiivisteitä myyvän yrityksen yhteystiedot sekä 4 kpl niin sanottua lukituspultteja Duokodin palasten yhteen liittämiseksi. Neuvottelut muusta yhteistyöstä ovat vielä kesken.

Duokotiin takaksi on valittu XXXX. Tilauksen tekee XXXX. Takka tulee pohjakuvan mukaiseen paikkaan, joka on otettava huomioon, kun suunnitellaan/toteutetaan niin sanottua kelluvaa lattiaa. Myös sponsoroinnista tai muusta yhteistyöstä käydään koko ajan.

Vastaava työnjohtaja: Duokoti on saanut Tuusulaan 5 vuoden tilapäisen rakennusluvan asuinrakennukseksi. Sen osalta vastaavana työnjohtajana toimii XXXX.

Tuusulan kanssa on sovittu, että Duokoti voidaan tehdä valmiiksi ja aloitusilmoitus muine tietoineen jätetään Tuusulaan vasta, kun rakennuksen betoni tai vastaavia aluspalkkeja ollaan asentamassa Tuusulan Jokilaaksoon rakennusluvan edellyttämälle paikalle."

Ei kommentteja: