Sivun näyttöjä yhteensä

maanantai 26. joulukuuta 2016

Muodollisen pätevyyden vimma, osa 1


Yksi turhamaisuuteni ilmentymä. "Joululahjaksi"
ostamani, hunajaa maksanut neuvossormus
jormas: Aikoinaan kymmenkunta yksityishenkilöä haki minulle sosiaalineuvoksen arvoa. Sen myös sain, vaikka olin kovin kiusaantunut enkä saanut istumaan sitä kuvaan, jonka olin luonut itsestäni. Ehkä ainut perustelu miksi kannan arvoa ylpeydellä on, että sitä ei saa kouluja käymällä. Vaan siihen tarvitaan jotain aivan muuta.

"Me allekirjoittaneet esitämme kunnioittavasti, että te, arvoisa Tasavallan Presidentti, myöntäisitte Helsingin kaupungista olevalle toimitusjohtaja Jorma Veino Juhani Soinille, syntynyt Tuusulassa 16.5.1950, sosiaalineuvoksen nimen ja arvon.

Sosiaalineuvoksen arvonimi kuvaa erittäin hyvin Jorma Soinin elämäntyötä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten asioiden parissa. Toimitusjohtaja Jorma Soini on Sininauhasäätiön toimitusjohtajana, ja aikaisemmin Sininauhaliiton eri tehtävissä auttanut satoja päihde- ja muita ongelmaisia pääsemään kiinni elämään ja saamaan katon päänsä päälle, sekä vakituisen asunnon.

Asettamalla kriittisesti kyseenalaiseksi aikaisemmin noudatettuja käytäntöjä, Jorma Soini on innovoinut sellaisia päivätoiminnan, työllistämisen ja asumisen malleja, joita on laajemminkin otettu käyttöön eri puolilla maata. Hänen näkökulmansa on ollut vahvasti asunnottoman ja päihdeongelmaisen merkitysmaailmassa, ei viranomaisen normittavissa ratkaisuissa. Tämä työskentelytapa on avannut uusia ratkaisumahdollisuuksia henkilöille, joita yhteiskunnassa saatetaan pitää toivottomina.

Toimitusjohtaja Jorma Soini on vastannut useista haastavista rakennus- ja saneeraushankkeista. Syrjäytyneille tarkoitettujen, aravatasoa olevien ja keskellä asutusta sijaitsevien rivi- ja kerrostalohankkeiden toteuttaminen läpi kaava-, rakennuslupa-, suunnittelu- ja toteutusvaiheiden edellyttää poikkeuksellista ammattitaitoa ja yhteiskunnallista osaamista. Omien hankkeiden lisäksi hän on toiminut konsulttina lukuisille maamme eri puolilla toteutetuille rakennushankkeille.

Lähes kaikkiin maamme kaupunkeihin levinneen päihdeongelmaisten päiväkeskustoiminnan historialliset juuret nähdään ruotsalaisten mallien ohella erityisesti Jorma Soinin omaehtoisessa, suomalaisessa ajattelussa. Hänelle idea syntyi niiden tarpeiden ajattelusta, joita päihdeongelmaisilla arjessa on.

Työllistämisen alueelle Jorma Soini käänsi aiemmin noudatetut periaatteet toisin päin. Humalassa ei voi irtisanoa itseään ja työ sopeutetaan ihmisen kykyjen mukaan, eikä päinvastoin. Näitä periaatteita noudatetaan nyt useissa päihdeongelmaisten työllistämishankkeissa onnistuneesti.

Jorma Soini on ollut aloitteellinen ja innovatiivinen luomaan järjestöjen ja kuntien uusia yhteistyömuotoja sekä työvalmennuksen että päihdetyön alueella. Niinpä Keski-Suomeen syntyivät mm. Työvalmennussäätiö Tekevä ja Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö. Hänen asenteensa avasi laajan yhteistyön alueella.

Puheissaan ja hänestä tehdyissä lukuisissa lehtihaastatteluissa Jorma Soini on rohkeasti asettunut niiden puolelle, jotka eivät kykene täyttämään yhteiskuntamme normeja ja vaatimuksia. Hänen innovatiivinen työnsä jatkuu muiden muassa uuden tyyppisiä palvelukonsepteja luoden yhteistyössä kuntien kanssa."

Yllä olevalla esittelyllä "pätevyyteni" riitti sosiaalineuvoksen arvoon, mutta se ei riitä enää nykyisin merkittävästi pienentyneen Sininauhasäätiön vaatimattomimpaankaan tehtävään, saati toimitusjohtajaksi.


Ylihuomenna pohdin miksi näin on käynyt. Miksi kokemusasiantuntijuus ei ole kurssissa ja miksi työnantaja A-klinikkasäätiöstä ja Myllyhoitoyhdistyksestä Sininauhaan haluaa karsia osan hakijoista muodollisilla pätevyysvaatimuksilla silloinkin, kun tehtävän menestyksekäs hoito ei sitä edellytä. Se tapahtuu näin:

"Sininauhasäätiö hakee TOIMITUSJOHTAJAA

Toimitusjohtaja vastaa säätiön käytännön järjestämisestä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti, hallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Työmme perusta on kristillinen arvopohja.

Toimitusjohtajalta odotamme säätiön arjessa mukana olevaa johtamisosaamista
- kiinteistöomaisuuden ja talouden hoitamisessa
- ihmisten johtamisessa ja työyhteisön kehittämisessä
- toiminnan kokonaisvaltaisessa organisoinnissa ja johtamisessa
- muutosjohtamisessa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvassa toimintaympäristössä
- verkostoitumisessa

Toimitusjohtajan tehtävässä tarvitaan lisäksi
- innostavaa ja ihmisläheistä työotetta sekä helposti lähestyttävyyttä
- selkeää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
- hyvää käytännön kielitaitoa (suomi ja englanti)
- tavoitteellista ja kehittämishakuista työotetta
- soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa."

Ei kommentteja: